×
×

Kể từ nay, 5 trường hợp dù là con r:uột cũng không được quyền thừa kế nhà đất: Đó là những trường hợp nào?

Theo quy định những trường hợp dưới đây sẽ bị tước quyền thừa kế dù là con ruột cũng không được hưởng.

Thế nào là quyền thừa kế?

Quyền thừa kế là khi một người qua đời thì tài sản của người đó sẽ được kế thừa theo pháp luật. Trong đó, hàng kế thừa thứ nhất là vợ/chồng, con, cha mẹ… Là những người được hưởng thừa kế. Tuy nhiên, có những trường hợp dù là con ruột nhưng nếu bố mẹ không may qua đời cũng sẽ không được hưởng thừa kế. Đó là những trường hợp nào hãy cùng tìm hiểu nhé!

 

5 trường hợp không được hưởng thừa kế

Căn cứ theo Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015, các trường hợp không được quyền hưởng di sản, cũng như quyền thừa kế nhà đất, bao gồm:

1. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

Thua ke theo di chuc 2020
2. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

 

 

3. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

 

4. Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

 

Tuy nhiên, những người này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.
5 truong hop du la con ruot cung khong duoc thua ke
5. Con đã thành niên có khả năng lao động và toàn bộ di sản được thừa kế theo di chúc hợp pháp nhưng không cho người con đó hưởng thừa kế. Cụ thể, nếu con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) có khả năng lao động không được hưởng di sản thừa kế khi:

– Người lập di chúc không cho người đó hưởng thừa kế theo di chúc.

– Toàn bộ di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở được thừa kế theo di chúc hợp pháp.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News