×
×

Từ năm 2025: Trường hợp nào bị thu hồi đất nông nghiệp được đền bù bằng nhà ở? Không nắm rõ là mất tiền tỷ đấy

Theo luật đất đai sửa đổi thì người dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được đề bù tiền, đất hoặc nhà ở.

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp chính là loại đất dùng để nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng, trồng hoa màu, trồng lúa hoặc đất rừng… Tất cả những loại đất dùng là phương tiện canh tác dùng làm phương tiện canh tác. Chính vì vậy, những trường hợp người dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được đền bù xứng đáng về tiền bạc.

Khi thu hồi đất nông nghiệp, người dân sẽ nhận được những khoản tiền nào?

Theo Điều 96, Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chính thức có hiệu lực từ 1/1/12025, quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013, nếu đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi mà có đủ điều kiện hưởng đền bù, sẽ nhận được những khoản tiền, hoặc bồi thường về đất.
Những trường hợp thu hồi đất nông nghiệp được đền bù tiền, đất nhà ở

Những trường hợp thu hồi đất nông nghiệp được đền bù tiền, đất nhà ở

– Đền bù bằng đất: Khi thu hồi đất nông nghiệp, nhà nước sẽ đền bù bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã thu hồi.

– Tiền đền bù đất: Theo quy định khi thu hồi đất, người dân sẽ được hưởng tiền đền bù. Tùy vào giá đất cụ thể, loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh sẽ đưa ra mức đền bù phù hợp tại thời điểm thu hồi đất.

– Chi phí đầu tư vào đất còn lại: Theo quy định những người dân cũng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 Luật Đất đai 2013 và diện tích đất do được thừa kế. Với những diện tích vượt hạn mức, không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất con lại.


Từ nay thu hồi đất nông nghiệp được đền bù nhà ở đúng không?

Từ nay thu hồi đất nông nghiệp được đền bù nhà ở đúng không?

Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước 1.7.2004, người dân không có sổ đỏ, hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ được bồi thường với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo Điều 129 Luật Đất đai 2013.

– Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

– Những người bị thu hồi đất cũng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News