×
×

Từ 1/7/2024: Những loại đất không giấy tờ sử dụng trước năm 2014 được cấp Sổ Đỏ miễn phí? Người dân nô nức rủ nhau đợi ngày đi làm

Đây chính là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm để biết thêm chi tiết mời bạn đọc tham khảo dưới đây:

Thế nào là đất không giấy tờ?

Đất không giấy tờ là loại đất chưa được cấp sổ đỏ chỉ có giấy tờ mua bán viết tay, hoặc đất do cơ quan xí nghiệp cũ từ xưa cấp lại cho cán bộ công nhân viên của mình… Tất cả những loại đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tức là Sổ đỏ thì đều là đất không giấy tờ.


Mua bán đất không có sổ đỏ có thể bị phạt 20 triệu đồng
Không phải tất cả đất sử dụng trước 01/7/2014 đều được cấp Sổ đỏ

Theo dự thảo, chỉ những người đang sử dụng đất trước ngày 01/72014 đáp ứng đồng thời các điều kiện sau mới được cấp Sổ đỏ.

– Người được cấp giấy chứng nhân sử dụng đất cần phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương

– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

– Người sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định

– Mảnh đất yêu cầu cấp sổ đỏ phải là đất không có tranh chấp.


Những trường hợp được cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Những trường hợp được cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Được cấp Sổ Đỏ miễn phí có đúng không?

Việc thông tin người dân được cấp Sổ đỏ miễn phí cho đất không giấy tờ sử dụng trước 01/7/2014 không toàn toàn chính xác

Không phải được cấp Sổ đỏ miễn phí Không phải cứ đáp ứng các điều kiện trên thì người sử dụng đất trước 01/7/2014 không có giấy tờ sẽ được cấp Sổ đỏ miễn phí, mà theo đúng quy định của dự thảo, trường hợp này chỉ được miễn tiền sử dụng đất.

Trong khi đó, để được cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, người sử dụng đất phải đóng thêm nhiều chi phí khác, ngoài tiền sử dụng đất thì còn phải đóng:

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ được đóng theo số m2 theo quy định giá đất chung của nhà nước. Đây là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.
Những trường hợp được cấp sổ đỏ với đất sử dụng trước năm 2024

Những trường hợp được cấp sổ đỏ với đất sử dụng trước năm 2024

Lệ phí cấp Sổ đỏ

Đây cũng do Hội đồng nhân dân các tỉnh quy định. Thông thường là khoảng 50 cho đến 100 nghìn đồng, tùy vào từng địa bàn.

Đây không phải quy định mới trong dự thảo Luật đất đai mà đã được quy định từ lâu trong Luật Đất đai 2013. Đồng thời, không phải cứ đang sử dụng đất không có giấy tờ trước 01/7/2014 là sẽ được cấp Sổ đỏ mà cần đáp ứng nhiều điều kiện khác.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News