×
×

Từ 1/7/2024: Người đáp ứng đủ 2 điều kiện này có thể chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, không làm ngay sau không làm được đâu

Theo quy định những trường hợp nào có đủ những điều kiện dưới đây sẽ có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở.

Người có đủ 2 điều này có thể chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là tất cả những loại đất dụng làm phương tiện sản xuất như đất trồng rừng, lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất trồng lúa, đất trồng hoa màu… tóm lại tất cả những loại đất không phải là đất ở thì đều là đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp do dùng làm phương tiện sản xuất nên không được phép xây dựng nhà ở tất cả những trường hợp cố tình xây nhà trên đất nông nghiệp đều sai phép và bị xử lý theo quy định. Đất nông nghiệp có thể được cấp sổ đỏ – quyền sử dụng đất nhưng thường chỉ có thời hạn thừ 50 năm mà thôi không có quyền sử dụng vĩnh viễn.

Cách để chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cách để chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đất ở là gì, đất thổ cư là gì?

Đất ở còn gọi là đất thổ cư đất phi nông nghiệp được cấp cho người dân nhằm xây dựng nhà ở. Đất ở thường dược cấp sổ đỏ – quyền sử dụng đất vĩnh viễn. Đây chính là loại đất được người dân vô cùng quan tâm. Đồng thời nhiều người muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ở cần đáp ứng đủ những điều kiện sau, đó là những điều kiện gì?

Điều kiện để chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất thì việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, để thực hiện chuyển đổi đât nông nghiệp sang đất ở, người sử dụng đất phải thỏa mãn 02 điều kiện trên để cơ quan nhà nước xem xét cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất.
Người có đủ 2 điều này có thể chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Người có đủ 2 điều này có thể chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Bên cạnh đó, Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

Một là, UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức

Hai là, UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình.

Ngoài ra, tại Mục 1 Điều 52 Luật đất đai 2013 chỉ quy định hai căn cứ để phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, không quy định hạn mức tối đa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do đó, tùy vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của địa phương và nhu cầu sử dụng đất ở của người sử dụng mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét diện tích đất xin phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, đất thổ cư có được phê duyệt hay không.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News