×
×

Từ 1/6: 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, làm ngay 1 việc để khỏi mất tiền

Kể từ ngày 1/6, Thông tư số 05 của Bộ Giao thông Vận tải chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời cung cấp hướng dẫn chi tiết về các trường hợp có thể dẫn đến việc thu hồi giấy phép lái xe.

6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe


Có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe kể từ 1/6/2024

Có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe kể từ 1/6/2024

Dưới đây là sáu trường hợp mà Thông tư số 05 của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ sẽ dẫn đến việc thu hồi giấy phép lái xe:

Người lái xe có hành vi gian dối để đạt được cấp giấy phép lái xe.


Người lái xe can thiệp, thay đổi hoặc làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe.
Cho phép người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho người không đáp ứng đủ điều kiện.
Xuất hiện sai sót trong thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ cư trú, hạng giấy phép lái xe, ngày cấp, ngày hết hạn hoặc người ký.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của người lái xe cho thấy có chất ma túy trong cơ thể (ngoại trừ các trường hợp được quy định cụ thể tại Điểm c và Điểm d Khoản 10 Điều 5; Điểm h và Điểm i Khoản 8 Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Trình tự thu hồi giấy phép lái xe


Trình tự thu hồi giấy phép lái xe theo quy định

Trình tự thu hồi giấy phép lái xe theo quy định

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 33 của Thông tư 12, đã được sửa đổi bởi Thông tư 05, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sẽ thực hiện quy trình thu hồi theo trình tự sau:

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sẽ ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Quyết định này sẽ đề cập rõ lý do của việc thu hồi và hủy bỏ.


Trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe bị thu hồi phải đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe để nộp giấy phép. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sẽ thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe đã cấp theo quy định.
Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, hoặc giải thể, cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe sẽ thực hiện quy trình thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe.

Khi bị thu hồi giấy phép lái xe, bạn cần thực hiện các bước sau:

Nộp giấy phép lái xe: Ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi giấy phép lái xe, bạn cần đến cơ quan có thẩm quyền để nộp lại giấy phép lái xe bị thu hồi. Đảm bảo bạn thực hiện điều này trong thời hạn qui định.
Tuân thủ quy định: Tuân thủ mọi yêu cầu và quy định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thu hồi giấy phép lái xe. Đồng thời, bạn cần hiểu rõ lý do của việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép.


Xác định giải pháp: Sau khi giấy phép lái xe bị thu hồi, xem xét các phương án và giải pháp tiếp theo. Điều này có thể bao gồm việc xin cấp lại giấy phép sau khi điều kiện cần thiết đã được đáp ứng, hoặc thực hiện các biện pháp khác để đảm bảo tuân thủ pháp luật giao thông.
Tìm hiểu nguyên nhân: Hiểu rõ nguyên nhân của việc bị thu hồi giấy phép lái xe để tránh tái diễn các lỗi tương tự trong tương lai. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện kỹ năng lái xe hoặc thay đổi hành vi khi tham gia giao thông.
Tìm kiếm hỗ trợ (nếu cần): Nếu bạn cần, tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật sư hoặc cơ quan chức năng để hiểu rõ về quy trình thu hồi giấy phép lái xe và các quyền lợi của mình trong tình huống này.

Nhớ rằng việc tuân thủ mọi quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền là rất quan trọng khi bạn bị thu hồi giấy phép lái xe.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News