×
×

Năm 2024: Những đoạn đường CSGT được bắn tốc độ, lái xe nắm rõ để né ngay

Theo quy định của pháp luật, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ được bắn tốc độ khi có quyết định, kế hoạch phê duyệt của người có thẩm quyền.

Những đoạn đường cảnh sát giao thông được bắn tốc độ 2024
Việc bắn tốc độ được quy định để phát hiện các hành vi vi phạm an toàn giao thông và xử lý vi phạm. Ảnh: Trường Sơn

Điều 10 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) di chuyển trên tuyến, địa bàn được phân công bằng phương tiện giao thông hoặc đi bộ thực hiện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời trực tiếp quan sát hoặc thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.

Theo Khoản 4 Điều 13 Thông tư 32/2023/TT-BCA, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị, sử dụng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 135/2021/NĐ-CP. Tiêu chuẩn, định mức theo quy định của Bộ Công an. Được lắp đặt, sử dụng công khai hoặc hóa trang trên các tuyến giao thông đường bộ, tại Trạm Cảnh sát giao thông, trên phương tiện giao thông, trang bị cho Tổ CSGT. Do cán bộ CSGT trực tiếp vận hành, sử dụng để phát hiện, thu thập hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định.

Tuy nhiên, người có thẩm quyền sẽ quyết định trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 135/2021/NĐ-CP.

Cũng theo danh mục I ban hành kèm theo Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh (máy bắn tốc độ) là một trong các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang bị cho CSGT để sử dụng nhằm phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

Quy định pháp luật hiện hành không có quy định giới hạn phạm vi sử dụng máy bắn tốc độ nhưng máy bắn tốc độ chỉ được phép sử dụng khi có quyết định, kế hoạch phê duyệt của người có thẩm quyền.

Như vậy, CSGT có quyền kiểm soát giao thông thông qua hệ thống giám sát lắp đặt cố định hoặc thông qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ một cách cơ động ở bất cứ đoạn đường nào theo kế hoạch phê duyệt.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News