×
×

Mẫu sổ đỏ mới đề xuất và sổ đỏ hiện tại có gì khác nhau: Người dân cần biết để không bị lừa

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ có nhiều điểm khác cả về hình thức cũng như nội dung so với mẫu sổ hiện hành.

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ có nhiều điểm khác cả về hình thức cũng như nội dung so với mẫu sổ hiện hành.

Khái niệm sổ đỏ, sổ hồng

Sổ đỏ/sổ hồng là tên dân dã được dùng để gọi thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ/sổ hồng là tên dân dã được dùng để gọi thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thực tế, sổ đỏ/sổ hồng là tên dân dã được dùng để gọi thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các quy định khác hướng dẫn liên quan. Đây chính là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất của người dân.

Theo quy định, sổ đỏ/sổ hồng được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Điểm khác nhau giữa mẫu sổ đỏ mới đề xuất và mẫu sổ đỏ hiện hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Dự thảo Thông tư nêu rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước, và áp dụng với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

So với mẫu sổ đỏ, sổ hồng hiện nay, mẫu mới có nhiều điểm mới về hình thức, nội dung.

+ Về hình thức:

– Mẫu sổ đỏ, sổ hồng hiện nay gồm 04 trang. Kích thước 190mm x 265mm. Quốc huy nằm ở chính giữa;

– Mẫu sổ đỏ mới đề xuất gồm 02 trang. Kích thước 210 x 297mm. Quốc huy đặt ở bên góc trái trang đầu tiên.


Nhiều điểm khác nhau giữa mẫu sổ đỏ mới đề xuất (bìa trái) và mẫu hiện hành (bìa phải)

Nhiều điểm khác nhau giữa mẫu sổ đỏ mới đề xuất (bìa trái) và mẫu hiện hành (bìa phải)

+ Về nội dụng:

– Mẫu mới sẽ không còn mã vạch mà thay thế bằng mã QR trên trang 01 Giấy chứng nhận. Theo đó, mã QR là điểm mới trên Giấy chứng nhận, được dùng để giúp người dùng có thể tra cứu thông tin trên Giấy chứng nhận, tránh tình trạng sổ đỏ, sổ hồng bị làm giả.

– Đổi tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thành “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

– Mẫu mới sẽ gộp thông tin thửa đất, sơ đồ thửa đất vào trang 01 của Giấy chứng nhận. Trước kia, trên trang 1 Giấy chứng nhận chỉ có quốc hiệu, quốc huy, tên Giấy chứng nhận, thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và số seri phát hành Giấy chứng nhận, dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Trang 1 của Giấy chứng nhận sẽ bao gồm cả thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hiện tại nằm ở trang 2) và sơ đồ thửa đất (hiện tại nằm ở trang 3 của Giấy chứng nhận).

– Tại trang 4 Giấy chứng nhận bao gồm những mục sẽ thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận, các nội dung lưu ý và mã vạch sổ sẽ được chuyển thành trang 02 của Giấy chứng nhận.

Như vậy, mẫu sổ đỏ/sổ hồng mới sẽ gọn nhẹ mà vẫn đầy đủ thông tin. Đồng thời mẫu sổ mới cũng giúp người dân dễ dàng phát hiện sổ thật, sổ giả, giúp thuận lợi hơn trong giao dịch bất động sản.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News