×
×

Ai s-inh năm 1999, 1984 và 1964 cần làm ngay việc này trước 1/7/2024 kẻo bị ph-ạt nặng

Những người sinh thuộc một trong ba năm sinh kể trên cần chú ý làm một việc trước ngày 1/7 kẻo bị phạt tiền.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định, kể từ 1/7/2024, cơ quan công an sẽ đồng loạt cấp thẻ Căn cước mẫu mới. Đối với những Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân cấp trước ngày 1/7/2024, Điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định:

– Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

– Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

– Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

– Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Điều 21 Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 quy định, thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng cho đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Như vậy, người bước sang tuổi 25, 40, 60 vào năm 2024 là những người sinh 1999, 1984, 1964.


Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định, kể từ 1/7/2024, cơ quan công an sẽ đồng loạt cấp thẻ Căn cước mẫu mới

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định, kể từ 1/7/2024, cơ quan công an sẽ đồng loạt cấp thẻ Căn cước mẫu mới

Ai sinh vào năm 1999, 1984, 1964 cần chú ý hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân của cá nhân được in ngay trên mặt trước của thẻ để đi đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 1/7/2024. Nếu thẻ Căn cước công dân có giá trị sử dụng đến ngày xx/xx/2024 thì cần đi đổi thẻ Căn cước từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, Điều 21 cũng quy định, trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Nghĩa là, trường hợp người dân sinh năm 1999, 1984, 1964 vừa mới đi làm thẻ Căn cước công dân vào khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024 thì được sử dụng thẻ này đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Còn đối với người còn đang sử dụng Chứng minh nhân dân,cần đi đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024 bởi Chứng minh nhân dân sẽ bị khai tử từ năm 2025.


Theo quy định của Pháp luật, công dân Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về việc sử dụng và cấp lại thẻ Căn cước công dân

Theo quy định của Pháp luật, công dân Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về việc sử dụng và cấp lại thẻ Căn cước công dân

Cố tình không đổi CCCD gắn chip có bị phạt tiền hay không?

Theo quy định của Pháp luật, công dân Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về việc sử dụng và cấp lại thẻ Căn cước công dân, nếu cố tình vi phạm có thể sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021. Cụ thể, các trường hợp vi phạm bao gồm:

– Người dân không xuất trình được Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền;

– Người dân không thực hiện việc đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong trường hợp: Dùng Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hết hạn, rách, bị hỏng, người đã thay đổi họ tên, đặc điểm nhận dạng, giới tính…

– Không nộp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, khi thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tinhay8.com - © 2024 News