6 quy định mới tại Thông tư 08: Giáo viên các cấp hưởng lợi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08 sửa chùm bốn Thông tư về giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT). Dưới đây là điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp từ 03/5/2023.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi chùm 04 Thông tư: Thông tư số 01/2021 về giáo viên mầm non, Thông tư số 02/2021 về giáo viên tiểu học, Thông tư số 03/2021 về giáo viên THCS và Thông tư 04/2021 về giáo viên THPT. Cụ thể:

1. Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên các cấp

Đây là nội dung đáng chú ý nhất điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp. Theo đó, so với quy định cũ tại chùm 04 Thông tư về giáo viên các cấp của Bộ Giáo dục năm 2020, Thông tư 08 đã quy định bỏ chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo hạng.

Cụ thể, quy định mới đã ấn định một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng loại giáo viên (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) thay vì theo các hạng (hạng 1, hạng 2, hạng 3 hoặc hạng 4).

Cụ thể:

– Giáo viên mầm non các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 1 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên tiểu học các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học (khoản 2 Điều 2 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên THCS các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên THCS (khoản 2 Điều 3 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên THPT các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên THPT (khoản 2 Điều 4 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT).

Đặc biệt, khoản 3 Điều 5 Thông tư 08 khẳng định: Nếu giáo viên các cấp đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 thì được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Đồng nghĩa, trong cuộc thi hoặc xét thăng hạng, giáo viên đó có thể sử dụng chứng chỉ này và không phải học chương trình bồi dưỡng tương ứng với từng cấp học.

Riêng giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ này trong thời gian tập sự. Sau khi được tuyển dụng mà chưa có thì phải bổ sung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng. điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấpĐiểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp gồm những gì? (Ảnh minh hoạ)

2. Nới yêu cầu bằng cấp của giáo viên tiểu học và THCS hạng 1

Ngoài việc bỏ yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên, điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên còn sửa đổi về trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng 1 và giáo viên tiểu học hạng 1. Cụ thể:

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng 1 và giáo viên THCS hạng 1 sẽ không còn có bằng thạc sĩ trở lên mà chỉ cần bằng cử nhân. Đặc biệt, nếu môn học không có đủ giáo viên có bằng cử nhân thì có thể thay bằng bằng cử nhân chuyên ngành khác và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy, yêu cầu về bằng cấp của giáo viên tiểu học hạng 1 và giáo viên THCS hạng 1 đã được nới lỏng hơn so với quy định cũ đang áp dụng.

3. Sửa thời gian giữ hạng thấp khi giáo viên mầm non thăng hạng

So với các giáo viên khác, Thông tư 08 đã thay đổi thời gian giữ hạng thấp hơn khi xét/thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên mầm non. Cụ thể:

Như vậy, với giáo viên mầm non, Thông tư 08 đã có sự chỉnh sửa về thời gian giữ hạng cũ khi muốn thăng lên hạng mới:

– Giáo viên mầm non thăng từ hạng 3 lên hạng 2: Giảm từ đủ 09 năm xuống còn từ đủ 03 năm.

– Giáo viên mầm non từ hạng 2 thăng lên hạng 1: Tăng từ đủ 06 năm lên từ đủ 09 năm.

Ngoài ra, mốc thời gian được dùng để tính giữ hạng là đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng thay cho việc chỉ tính đến hạn nộp hồ sơ thăng hạng (kéo dài thời gian để tính giữ hạng). Quy định này áp dụng cho hạng 1, 2 của tất cả các cấp học. Thông tư 08 cũng sửa quy định về điều kiện thăng hạng giáo viênThông tư 08 cũng sửa quy định về điều kiện thăng hạng giáo viên (Ảnh minh hoạ)

4. Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp

Có thể thấy, quy định mới tại Thông tư 08 đã bổ nhiệm các chức danh giáo viên các cấp một cách rõ ràng, cụ thể hơn so với quy định khá “rối rắm” trước đây. Thay đổi về việc bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp thế nào?Thay đổi về việc bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp thế nào? (Ảnh minh hoạ)

5. Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Nội dung này được nêu cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023. Cụ thể:
Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.
Lý giải cho quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên đã là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm và trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

Do đó, đây được xem là các minh chứng được dùng để làm căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đó đã đáp ứng. Bởi vậy, không cần phải đưa ra các minh chứng để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.

6. Quy định rõ “giữ chức danh tương đương” là như thế nào

Đây là một trong những điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên. Bởi lẽ, cụm từ “tương đương” được sử dụng khá nhiều trong các văn bản liên quan đến giáo viên đặc biệt khi quy định về việc giữ hạng tương đương nhưng không có quy định giải thích thế nào là tương đương.

Thông tư 08 này đã quy định về việc “xác định là tương đương” khi sửa Điều khoản áp dụng tại chùm 04 Thông tư về giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Cụ thể:


..,..

Related Posts

Đề xυất di chυyển ᴄ𝚊́ᴄ trường đại học 𝚟𝚎̂̀ địa ρɦươпg đ𝚎̂̉ gι̇ảɱ tải cɦo Hà Nội

Bộ Kế ɦoạch 𝚟𝚊̀ Đầυ ᴛᴜ̛ đ𝚎̂̀ xυất n𝚐𝚑𝚒ên ϲứυ cɦo phép ρɦát ɦàпɦ trái phiếυ qυốc tế 𝚑𝚘𝚊̣̆ᴄ ѵαყ ODA đ𝚎̂̉ đầυ ᴛᴜ̛ đồng bộ ᴄ𝚊́ᴄ…

Trường ra kɦỏι̇ vùng đặc biệt kɦó khăn, giá𝚘 νiêп lần lượt ᶍι̇п chυyển ϲôпg τáϲ

Ch𝚞̛́ᶇց κ𝚒𝚎̂́п пɦ𝚒𝚎̂̀𝚞 giá𝚘 νiêп lần lượt ᶍι̇п chυyển ϲôпg τáϲ 𝚟𝚎̂̀ đồng 𝚋𝚊̆̀ᶇց, nỗi ɭòпg пgườι̇ ʟàɱ qυản 𝚕𝚢́ lại trăn trở κ𝚑𝚘̂ᶇց yên. Nghỉ hè…

Hiệυ trưởng, giá𝚘 νiêп ʟàɱ gì đ𝚞̛𝚘̛̣ᴄ nghỉ hè, vẫn ᴄ𝚘́ пɦ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚟𝚒𝚎̣̂ᴄ ϲɦ𝚞𝚢𝚎̂п ɱ𝚘̂п pɦ𝚊̉𝚒 ʟàɱ

Nghỉ hè, giá𝚘 νiêп pɦ𝚊̉𝚒 ɦoàn tɦàпɦ ҍáo ϲáo 𝚟𝚊̀ nộp 𝚚𝚞𝚊 hệ thống website ᴄủɑ пɦ𝚊̀ trường, ɦiệʋ trưởng ᴄ𝚘́ tɦ𝚎̂̉ κιểм tɾɑ 𝚋𝚊̂́𝚝 ᴄ𝚞̛́ lúc…

GV đ𝚞̛́ᶇց lớp trải ɭòпg khi Ԁạy học sι̇пɦ ϲɦ𝚒̉ đạt 3-4 đ𝚒𝚎̂̉ɱ/ɱ𝚘̂п trúng τυyển νàο 10

Học sι̇пɦ ϲɦ𝚒̉ đạt 3-4 đ𝚒𝚎̂̉ɱ/ɱ𝚘̂п đã trúng τυyển νàο 10 ϲôпg lập khiến giá𝚘 νiêп ϲɦ𝚞̉ пɦiệɱ, giá𝚘 νiêп bộ ɱ𝚘̂п rất 𝚟𝚊̂́𝚝 𝚟𝚊̉ trong khâυ qυản…

Bộ GD-ĐT ϲôпg пɦ𝚊̣̂п cả hai đáp 𝚊́п đúng trong một câυ tiếng Anh

Câυ hỏi gâყ τɾαпɦ cãi trong đ𝚎̂̀ tɦ𝚒 Tiếng Anh tốt ᶇցҺiệƿ THPT sẽ ᴄ𝚘́ hai đáp 𝚊́п đúng, thay 𝚟𝚒̀ ϲɦ𝚒̉ một пɦ𝚞̛ ᴄ𝚊́ᴄ câυ κ𝚑𝚊́ᴄ….

Bộ Giáo ɗ𝚞̣ᴄ bαп ɦàпɦ bộ tiêʋ ϲɦ𝚞𝚊̂̉п đ𝚊́пɦ giá tổ ϲɦ𝚞̛́ᴄ κιểм đ𝚒̣пɦ ϲɦấτ lượng GD

Bộ tiêʋ ϲɦ𝚞𝚊̂̉п đ𝚊́пɦ giá tổ ϲɦ𝚞̛́ᴄ κιểм đ𝚒̣пɦ ϲɦấτ lượng giá𝚘 ɗ𝚞̣ᴄ gồm 5 tiêʋ ϲɦ𝚞𝚊̂̉п 𝚟𝚊̀ 25 tiêʋ ϲɦ𝚒́, kết qυả đ𝚊́пɦ giá 𝚚𝚞𝚊 3…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *