6 quy định mới tại Thông tư 08: Giáo viên các cấp hưởng lợi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08 sửa chùm bốn Thông tư về giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT). Dưới đây là điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp từ 03/5/2023.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi chùm 04 Thông tư: Thông tư số 01/2021 về giáo viên mầm non, Thông tư số 02/2021 về giáo viên tiểu học, Thông tư số 03/2021 về giáo viên THCS và Thông tư 04/2021 về giáo viên THPT. Cụ thể:

1. Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên các cấp

Đây là nội dung đáng chú ý nhất điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp. Theo đó, so với quy định cũ tại chùm 04 Thông tư về giáo viên các cấp của Bộ Giáo dục năm 2020, Thông tư 08 đã quy định bỏ chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo hạng.

Cụ thể, quy định mới đã ấn định một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo từng loại giáo viên (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) thay vì theo các hạng (hạng 1, hạng 2, hạng 3 hoặc hạng 4).

Cụ thể:

– Giáo viên mầm non các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 1 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên tiểu học các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học (khoản 2 Điều 2 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên THCS các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên THCS (khoản 2 Điều 3 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT).

– Giáo viên THPT các hạng: Chỉ cần sử dụng một loại chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên THPT (khoản 2 Điều 4 Thông tư 08 sửa điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT).

Đặc biệt, khoản 3 Điều 5 Thông tư 08 khẳng định: Nếu giáo viên các cấp đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định cũ trước ngày 30/6/2022 thì được xem là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Đồng nghĩa, trong cuộc thi hoặc xét thăng hạng, giáo viên đó có thể sử dụng chứng chỉ này và không phải học chương trình bồi dưỡng tương ứng với từng cấp học.

Riêng giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ này trong thời gian tập sự. Sau khi được tuyển dụng mà chưa có thì phải bổ sung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng. điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấpĐiểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên các cấp gồm những gì? (Ảnh minh hoạ)

2. Nới yêu cầu bằng cấp của giáo viên tiểu học và THCS hạng 1

Ngoài việc bỏ yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng của giáo viên, điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên còn sửa đổi về trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng 1 và giáo viên tiểu học hạng 1. Cụ thể:

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng 1 và giáo viên THCS hạng 1 sẽ không còn có bằng thạc sĩ trở lên mà chỉ cần bằng cử nhân. Đặc biệt, nếu môn học không có đủ giáo viên có bằng cử nhân thì có thể thay bằng bằng cử nhân chuyên ngành khác và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy, yêu cầu về bằng cấp của giáo viên tiểu học hạng 1 và giáo viên THCS hạng 1 đã được nới lỏng hơn so với quy định cũ đang áp dụng.

3. Sửa thời gian giữ hạng thấp khi giáo viên mầm non thăng hạng

So với các giáo viên khác, Thông tư 08 đã thay đổi thời gian giữ hạng thấp hơn khi xét/thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên mầm non. Cụ thể:

Như vậy, với giáo viên mầm non, Thông tư 08 đã có sự chỉnh sửa về thời gian giữ hạng cũ khi muốn thăng lên hạng mới:

– Giáo viên mầm non thăng từ hạng 3 lên hạng 2: Giảm từ đủ 09 năm xuống còn từ đủ 03 năm.

– Giáo viên mầm non từ hạng 2 thăng lên hạng 1: Tăng từ đủ 06 năm lên từ đủ 09 năm.

Ngoài ra, mốc thời gian được dùng để tính giữ hạng là đến ngày hết hạn nộp hồ sơ thăng hạng thay cho việc chỉ tính đến hạn nộp hồ sơ thăng hạng (kéo dài thời gian để tính giữ hạng). Quy định này áp dụng cho hạng 1, 2 của tất cả các cấp học. Thông tư 08 cũng sửa quy định về điều kiện thăng hạng giáo viênThông tư 08 cũng sửa quy định về điều kiện thăng hạng giáo viên (Ảnh minh hoạ)

4. Sửa các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp

Có thể thấy, quy định mới tại Thông tư 08 đã bổ nhiệm các chức danh giáo viên các cấp một cách rõ ràng, cụ thể hơn so với quy định khá “rối rắm” trước đây. Thay đổi về việc bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp thế nào?Thay đổi về việc bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp thế nào? (Ảnh minh hoạ)

5. Không cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới

Nội dung này được nêu cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023. Cụ thể:
Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.
Lý giải cho quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nhiệm vụ của từng hạng giáo viên đã là các công việc sau khi giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm và trong suốt thời gian giữ hạng theo phân công của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

Do đó, đây được xem là các minh chứng được dùng để làm căn cứ chứng minh tiêu chuẩn, điều kiện mà giáo viên đó đã đáp ứng. Bởi vậy, không cần phải đưa ra các minh chứng để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.

6. Quy định rõ “giữ chức danh tương đương” là như thế nào

Đây là một trong những điểm mới Thông tư 08/2023 về giáo viên. Bởi lẽ, cụm từ “tương đương” được sử dụng khá nhiều trong các văn bản liên quan đến giáo viên đặc biệt khi quy định về việc giữ hạng tương đương nhưng không có quy định giải thích thế nào là tương đương.

Thông tư 08 này đã quy định về việc “xác định là tương đương” khi sửa Điều khoản áp dụng tại chùm 04 Thông tư về giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Cụ thể:


..,..

Related Posts

Điều kiện xếp lương hệ số 4,0 với giáo viên tiểu học hạng 2 cũ

Bạn đọc hỏi: Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ khi chuyển sang hạng 2 mới muốn được chuyển xếp lương hệ số 4,0 thì cần đáp ứng điều…

Qυy đ𝚒̣пɦ mới 𝚟𝚎̂̀ τι̇пɦ giản biên ϲɦế, giá𝚘 νiêп, c𝚊́п bộ qυản 𝚕𝚢́ nên biết

Trên đây ʟà một số ϲɦ𝚒́пɦ 𝚜𝚊́ϲɦ mới 𝚟𝚎̂̀ τι̇пɦ giản biên ϲɦế theo 𝚚𝚞𝚢 đ𝚒̣пɦ tại Nghị đ𝚒̣пɦ 29/2023/NĐCP ᴄ𝚘́ 𝚕𝚒𝚎̂п 𝚚𝚞𝚊п đ𝚎̂́п giá𝚘 νiêп, c𝚊́п bộ…

“Chúc mừng con không có giấy khen” – Chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú nhận được nhiều sự đồng tình của phụ huynh

“Khi tất cả đều được nhận giấy khen mà con không có, đó có thể là một thất bại đầu đời của con. Và con đã phải…

Đề thi môn Văn vào lớp 10 ở một tỉnh khiến giáo viên tranh cãi gay gắt

Cho một trích đoạn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8, đề thi môn Văn vào lớp 10 ở Bà Rịa-Vũng Tàu tạo nên cuộc tranh…

Nữ sinh ngạt khí trong ô tô không được đặc cách vào lớp 10 công lập: Chờ thi năm sau hoặc vào tư thục

Con gái nhỏ hôm sau thi vào lớp 10 công lập nhưng đêm trước đó nhà cúp điện, vì thế bố đã mở 2 ô tô và…

ĐBQH lo ngại có hiện tượng chạy chọt, ‘đi đêm’ trong chọn sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT nói gì?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng), trong đó có nội dung mà…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *